Toekomst DGA pensioen in eigen beheer


Na het debat in de Tweede Kamer is er nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van het pensioen in eigen beheer, hoewel er een meerderheid lijkt te ontstaan voor uitfasering. De staatssecretaris stuurt nu binnen twee weken een brief met een voorstel en een uitwerking van zijn plannen.

Van te voren leek het erop dat tijdens het debat gisteren een definitieve knoop doorgehakt zou worden over de toekomst van het pensioen in eigen beheer. De staatssecretaris, die tijdens het debat nog steeds voorstander bleek van het afschaffen van het dga-pensioen, had voorgesteld het uitfaseren fiscaal nog wat aantrekkelijker te maken. Hij kreeg van verschillende fracties nog enkele kritische vragen. Zo vroeg het CDA zich af of door het afschaffen van het pensioen in eigen beheer het gebruikelijk loon omhoog zou gaan. De totale beloning van de dga zal immers omlaag gaan zonder pensioentoezegging. Ook stelden verschillende partijen vragen over de pensioenrechten van (ex-)partners van dga’s bij een uitfasering. De staatssecretaris heeft toegezegd deze punten uit te werken.

Mogelijk langere afkoopperiode

In eerste instantie wilde de staatssecretaris een afkoopperiode van slechts één jaar. Bij veel bv’s zou immers de liquiditeit ontbreken om het pensioen van de dga af te kopen. Op verzoek van verschillende partijen gaat hij nu onderzoeken of hij deze periode langer kan maken. Tijdens het debat wilde hij hier nog geen toezeggingen over doen. De Kamer heeft de minister gevraagd om definitief een keuze te maken en de gevolgen hiervan uit te werken. Op 13 april praat de Kamer verder over de toekomst van het pensioen in eigen beheer.

Bron: Rendement

,