Belastingadvies


Als ondernemer kunt u eenvoudigweg niet op de hoogte blijven van alle fiscale ontwikkelingen. Wij doen dat uiteraard wel, dat is ons vak. Naast het opstellen van aangiften beschouwen wij het adviseren op fiscaal gebied in brede zin dan ook als een van onze specialiteiten . Wij helpen u optimaal gebruik te maken van uw mogelijkheden om belasting te besparen binnen de spelregels. Dit kunnen wij onder andere doen door middel van een BelastingScan. Hiermee toetsen wij of u optimaal gebruik maakt van de beschikbare belastingregelingen. Van Adel rekent met u mee en levert u in alle gevallen fiscaal advies op maat.