Wapserveld 13, 2151 JP, Nieuw-Vennep 0252 347 577 info@vanadelfinance.nl

Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2016

Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2016

5 januari 2016 admin Comments Off

Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Belastingplan 2016. Hierdoor gaat de belasting-verlaging van in totaal € 5 miljard volgend jaar dus door.

Het is het kabinet toch gelukt om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen voor het Belastingplan 2016. De maatregelen moeten zorgen voor lagere lasten en economisch herstel. In het Belastingplan zijn zowel maatregelen opgenomen voor 2016 als voor 2017. In het Belastingplan 2016 en de novelle (wijzigingen van wetsvoorstellen die al bij de Eerste Kamer liggen) zijn de volgende maatregelen opgenomen:

Per 1 januari 2016

•   Het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt 40,4%.
•   De arbeidskorting wordt verhoogd en er komt een snellere afbouw van de algemene heffingskorting.
•   De S&O-afdrachtvermindering en de Research & Developmentaftrek (RDA) worden tot één regeling      samengevoegd in de loonheffingen.
•   Het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat omhoog van € 21.330 naar € 24.437.
•   Het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling wordt verder aangescherpt.
•   De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat omhoog van 41,5% naar 58%.

Per 1 januari 2017

•   Het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting stijgt met 0,3 procentpunt.
•   De afbouw van de arbeidskorting verloopt trager. Hierdoor krijgen werknemers met een inkomen tussen      de € 35.000 en € 125.000 lagere lasten.
•   De belastingheffing in box 3 wordt herzien (tool). Kleine spaarders gaan minder belasting betalen over      hun vermogen. Het heffingsvrije vermogen stijgt naar €25.000.
•   Voor schenkingen ten aanzien van de eigen woning gaat de schenkingsvrijstelling omhoog naar      €100.000.

De kinderopvangtoeslag wordt structureel met € 100 miljoen verhoogd.