Voorbeelden vervanger VAR komen in oktober


Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs een Nota van wijziging ingediend, waarin is opgenomen hoe het nieuwe alternatief voor de VAR eruit zal komen te zien. De Belastingdienst streeft ernaar om al in de maand oktober ongeveer veertig voorbeeldovereenkomsten te publiceren.

Deze goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten vervangen VAR en dat de mogelijkheid wordt geboden om eigen overeenkomst voor te leggen aan de fiscus. Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) heeft destijds van staatssecretaris Wiebes van Financiën de opdracht gekregen om de administratieve lasten van dit nieuwe alternatief te beoordelen. Actal heeft inmiddels aan staatssecretaris Wiebes geadviseerd om het aangepaste wetsvoorstel met de modelovereenkomsten voor zelfstandige opdrachtnemers nog niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Actal ziet bij dit alternatief wel voordelen ten opzichte van de eerder voorgestelde Beschikking geen loonheffingen (BGL) en de bestaande Verklaring arbeidsrelatie (VAR), maar volgens het college moet eerst duidelijk worden hoe groot het probleem van schijnzelfstandigheid eigenlijk is. Zolang dat niet in kaart is gebracht, kan Actal geen uitspraak doen over de verwachte impact van de voorgestelde maatregelen. Hetzelfde probleem gaf het college al aan in zijn advies over de BGL.

Bron: Rendement.

,