Wetsvoorstel jaarrekening verplicht digitaal deponeren


Onlangs is er een wetsvoorstel bekendgemaakt dat ervoor zorgt dat ondernemingen de jaarrekening verplicht digitaal moeten deponeren. Het boekjaar waarin u voor het eerst te maken krijgt met deze verplichting, is afhankelijk van de omvang van uw onderneming.

Op basis hiervan wordt verwacht dat u uw jaarrekening vanaf het boekjaar 2016 digitaal moet deponeren. U moet hierbij gebruik maken van Standard Business Reporting (SBR). Onlangs is er een wetsvoorstel gepubliceerd dat uitwerkt wanneer ondernemingen de jaarrekening verplicht digitaal moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Volgens de planning zal de Tweede Kamer vóór 20 december 2015 stemmen over dit voorstel. De Eerste Kamer stemt vóór 20 april 2016.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd

Het boekjaar waarin de verplichting voor het eerst van toepassing zal zijn, is afhankelijk van de omvang van uw onderneming. In het wetsvoorstel is bepaald dat de verplichting gefaseerd en als volgt wordt ingevoerd.

Kleine ondernemingen krijgen vanaf het boekjaar 2016 te maken met de verplichting om de jaarrekening via SBR te deponeren.

Middelgrote ondernemingen krijgen pas vanaf het boekjaar 2017 te maken met deze werkwijze, omdat de rapportage van deze groep ondernemingen aan meer voorschriften moet voldoen.

Grote ondernemingen, de meest uitgebreide rapportages worden opgesteld door grote ondernemingen. Deze ondernemingen hoeven de jaarrekening daarom pas vanaf het boekjaar 2019 via SBR te deponeren.

 

,