Wapserveld 13, 2151 JP, Nieuw-Vennep 0252 347 577 info@vanadelfinance.nl

Meer bescherming erfgenamen

Meer bescherming erfgenamen

30 september 2016 admin Comments Off

Sinds 1 september 2016 gelden er nieuwe regels voor een aanvaarde erfenis. Erfgenamen worden nu beter beschermd tegen onverwachte schulden nadat zij de erfenis zuiver hebben aanvaard.

Waar een erfgenaam voorheen al snel geacht werd een erfenis zuiver te hebben aanvaard, ligt dat nu anders. Van zuivere aanvaarding is nu sprake als de erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. Een ander belangrijk aspect van de nieuwe regels is dat als een erfgenaam na zuivere aanvaarding een onverwachte schuld tegenkomt, hij de kantonrechter binnen drie maanden kan verzoeken om hem te machtigen om alsnog beneficiair te aanvaarden. Er moet wel sprake zijn van een onverwachte schuld. Daarvan is, blijkens de parlementaire geschiedenis, niet snel sprake. 

Bron: Register Belasting