Categorie: Accountancy

  • Wetsvoorstel jaarrekening verplicht digitaal deponeren

    Onlangs is er een wetsvoorstel bekendgemaakt dat ervoor zorgt dat ondernemingen de jaarrekening verplicht digitaal moeten deponeren. Het boekjaar waarin u voor het eerst te maken krijgt met deze verplichting, is afhankelijk van de omvang van uw onderneming.

  • Wijziging jaarrekeningenrecht gepubliceerd

    Onlangs is het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening gepubliceerd. De nieuwe regels hebben tot gevolg dat meer ondernemingen in aanmerking komen voor een vrijstelling van de verplichte accountantscontrole. Dit kan u dus geld besparen.